tłumaczenie pisemne - z j. polskiego na angielski

Oto przykład (fragment) jednego z ostatnich tłumaczeń wykonanych przez naszych tłumaczy.

rodzaj tłumaczenia: pisemne

dziedzina/tematyka : marketing

kierunek tłumaczenia: z j. polskiego na angielski,

data zlecenia: 29 kwietnia 2013

firma tłumaczeniowa: 3t Grupa Projektowa

FRAGMENT*

Wizerunek marki Xitee jest budowany pieczołowicie. Oprócz wspomnianych projektów, sam logotyp , jak i obrazy którymi posługuje się marka w komunikacji z klientami zachowują spójny charakter . Logotyp , który zarazem stanowi nazwisko twórcy marki , poprzez wykorzystanie nietypowej czcionki przypomina znaki chińskiego alfabetu. Czytając historię Xitee na firmowej stronie, tekst poprzedzony jest artystycznym zdjęciem chińskich kwiatów, a wiele reklam marki ukazuje wariacje na temat chińskich kimon wręcz.

Wszystko to, co stworzył Qudzimin Xitee , spójna koncepcja marki I jej przesłanie sprawiają, że dziś, dla tej marki chcą pracować najlepsi. Lacro Mix i Romualdo Quipee w wywiadzie dla “The Dependent” stwierdzają...

 

The image of Xitee is developed very solicitously. Apart from the mentioned design, the logotype and pictures used by the brand in the communication process with customers, maintain a consistent character. The logotype which at the same time constitutes the surname of the brand creator, resembles the sign of the Chinese alphabet, as an usual font is applied. When reading the history of Xitee brand which is available on the Xitee website, the reader will notice that the text is decorated with artistic pictures of Chinese flowers, whereas a great number of advertisements present variations of Chinese kimonos.

Everything created by Qudzimin Xitee, coherent brand concept and its message attract the best specialists who want to work for this world-known brand. Lacro Mix and Romualdo Quipee stated in the interview for “The Dependent” magazine...

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Usługi tłumaczeniowe dla firm I osób prywatnych.

(*fragment tekstu pozbawiony został cech charakterystycznych)