tłumaczenie rozmów - wyjazd: (niemiecki-polski) spotkanie polskiego podwykonawcy z niemiecką firmą budowlaną (23-05-2013)

 

tłumaczenie-Bautzen-niemieckiByło to spotkanie polskiego podwykonawcy z niemiecką firmą budowlaną. Spotkanie było już kolejnym, a jego celem było podpisanie umowy pomiędzy stronami. W trakcie przedstawiono najważniejsze puntu kontraktu. Obowiązki i rolę podwykonawcy. Co ciekawe niemiecki projekt umowy zawirał dane dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec. Tekst ściśle określał minimalne stawki dla wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników. W trakcie rozmowy poruszano kwestie kar nakładanych za podwykonawców oraz zleceniodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania polskich pracowników. Strony jasno zdeklarowały, że tego rodzaju styuacje nie wystąpią w całym okresie trwania projektu.

tłumaczenie-Bautzen-niemiecki

 

Miejsce: Bautzen
Data: 23 maja 2013
Czas trwania rozmów: ok 2 godziny.
Typ rozmów: omówienie kontraktu do podpisania.

 

 Typ słownictwa: Nachunternehmer: w umowie występuje jako skrót NUN, natomiast Auftraggeber AG. Typ dokumentu Nachunternehmervertrag; Leistungsbeschreibung - opis usługi (rodzaj wykonywanej usługi); Vertragsbedingungen - warunki umowy; Ausführung von Bauleistungen - świadczone czynności budowlane;Zeitpunkt der Abnahme - termin odbioru; Nachlässe - rabaty - upusty...