To czym się zajmuje na co dzień, to zwyczajne nawiązywanie kontaktów biznesowych z zagranicznymi firmami [Niemcy, Austria, Szwajcaria i inne]. Poszukiwanie zleceń zagranicznych. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej firmy oraz starannego wyszukania, właściwych firm w Niemczech. Moje działania obejmują szereg kroków, mających na celu nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami zagranicznymi. Znając Państwa potencjalnych odbiorców, wyszukuję odpowiednie firmy np. w Niemczech i staram się zainteresować je Państwa produktem bądź usługą. Robię to bezpośrednio i osobiście, jednak w Państwa imieniu. Posługuję się przy tym wizytówką [podpis/stopka w mailu] Państwa firmy, zatem już same te działania stanowią swego rodzaju promocję Waszej firmy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, czy innych wybranych krajach. Celem moich działań jest pozyskanie dla Państwa zleceń lub zamówień z zagranicy – Niemiec, Austrii, czy Szwajcarii. KONTAKT

Na czym polegają moje działania

Całe moje działanie można określić, jako poszukiwanie zleceń zagranicą, a najczęściej w Niemczech. W pierwszym etapie muszę dokładnie poznać Państwa oczekiwania i możliwości. Mając tę wiedzę rozpoczynam rozpoznanie rynku. Muszę zrozumieć waszą firmę na tyle, aby móc wybrać najbardziej odpowiednie firmy z rynku niemieckiego. Szukam często podobnych ofert np. w Niemczech. Przeglądam portale branżowe. Przed nawiązaniem kontaktu z jakąkolwiek zagraniczną firmą, należy przynajmniej wyrywkowo zbadać rynek oraz zrozumieć biznesowe praktyki panujące w Państwa dziedzinie w Niemczech. Są one często bardzo zbliżone do naszych polskich. Jest to wstępne rozpoznanie i zidentyfikowanie potencjalnych partnerów oraz dostosowanie swojego podejścia do ich potrzeb. Ponieważ oferuję swoje usługi od ponad 10 lat – jestem wstanie w miarę szybko stworzyć listę ok 200 – 300 firmy, z którymi będę się starał podjąć kontakt, celem nawiązania współpracy.

 

Z czego korzystam, gdzie znajduję firm

Oczywiście internet stanowi obecnie główne źródło informacji. Nie dysponuję gotowymi katalogami firm, gdyż te są często nie zaktualizowane. Osobiście wyszukuję dla moich klientów firmy niemieckie, sprawdzam ich aktualne strony internetowe. Dobrym sposobem na znalezienie potencjalnych partnerów są także katalogi biznesowe, portale społecznościowe i ogłoszeniowe (np. LinkedIn, Quoka) oraz inne zasoby branżowe. Tak powstaje lista firm, która staje się „Tabelą Pracy”, czyli zapisem moich działań.

 

Nawiązanie pierwszego kontaktu – E-mail

Na podstawie informacji uzyskanych od Państwa redaguję pierwszego maila – czyli tekst, który jako pierwsze zapytanie będę rozsyłał do wybranych firm niemieckich. W pierwszej kolejności kontaktuję się z potencjalnymi partnerami za pomocą poczty elektronicznej. ub telefonu, przedstawiając swoją firmę oraz wyrażając zainteresowanie współpracą. Tekst ten jest zresztą tworzony przy okazji prezentacji firmy/oferty napisanej dla potrzeb promocji w internecie, na moich stronach. Te maile często pozostają bez odpowiedzi. Wiadomo, dziś każda firma jest zasypywana spamem. Ale ten krok trzeba wykonać. Maile staram się pisać rzeczowe i krótkie. Unikam „drewnianych” formuł. W pierwszym mailu nie wysyłam żadnych ofert, czy też dokumentów PDF, jako załączników. Takie maile wysyła się dopiero za zgodą zapytanych firm/osób. Zawsze jako „w nawiązaniu do...”

 

Budowanie relacji – pierwszy telefon

Po wysłaniu pierwszego maila podejmuję kontakt telefoniczny, celem uzyskania potwierdzenie, że mój mail dotarł i został odebrany/przyjęty. To służy tak naprawdę temu, żeby od ręki zorientować się, czy dana firma może być zainteresowana Państwa ofertą. Jeśli tak, to już staramy skupić się na budowaniu relacji z danym partnerem. Wówczas dopiero, jeśli przekonam się, że dany pracownik firmy nie ma nic przeciw i zgodził się na wysłanie maila z prezentacją PDF, wysyłam stworzony uprzednio dokument. Wszelkie istotne informacje oraz działa są odnotowywane w tabeli.

 

Tabela Pracy” – trwały ślad moich działań

Wszelkie działania podjęte celem nawiązania kontaktów są zapisywane w tzw. „TABELI PRACY” – jest to realny dziennik wykonanych czynności [pierwszy mail / kontakt telefoniczny / wysyłka dokumentu PDF]. A zatem lista wybranych niemieckich [austriackich, czy holenderskich] firm, która będzie sukcesywnie wypełniana w miarę kolejnych podejmowanych kontaktów i działań. Jest to szczegółowe sprawozdanie z wykonanych przeze mnie czynności – t.j. lista firm, do których skierowałem ofertę. Sprawozdanie zawiera daty i krótkie informacje dot kontaktu. Tabela ta powstaje sukcesywnie. Jest ona zawsze dostępna do Państwa wglądu – w każdej chwili.

Zdarza się odpowiedź lub zapytanie już po pierwszym mailu. Wówczas wymiana informacji o firmach jest uproszczona. Często może się okazać, że osobiste spotkania oraz bezpośrednie rozmowy w Niemczech będą miały znaczenie kluczowe.

Negocjacje warunków

Po nawiązaniu relacji lub otrzymanym zapytaniu ze strony zagranicznego partnera od razu Państwa o tym informuję. Staram się ustalić jak najwięcej szczegółów zanim przystąpimy do negocjacji warunków współpracy, takich jak ceny, terminy dostaw oraz inne kwestie logistyczne. Wszystko to robię zawsze po konsultacji z Państwem. Nigdy nie działam bez porozumienia z Państwem. Jeśli pojawiają się zapytania – od razu kontaktuję się z Państwem.

W swoich działaniach nastawiam się na pełną otwartość i zaufanie.

Udokumentowanie umowy/zlecenia/kontraktu

Po uzgodnieniu warunków, należy udokumentować umowę/zlecenie w postaci kontraktu lub innego prawnie wiążącego dokumentu. Często wystarcza mail napisany z adresu firmowego.

Pamiętajmy, że nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi firmami to proces, który wymaga czasu oraz wysiłku. Wymaga to cierpliwości oraz skupienia na celu. Często zaczyna się od mniejszych zleceń, jednak wraz ze wzrostem zaufania efekty współpracy mogą być bardzo satysfakcjonujące.

Czas trwania i forma naszej umowy o współpracy

Z moimi klientami podpisuję umowę, w której określamy warunki współpracy, tj. czas trwania współpracy, moje zobowiązania i zakres obowiązków. Co najważniejsze i co mogę zdeklarować już teraz. Nie dzieje się nic bez WASZEJ wiedzy. 

Mam nadzieję, że powyższy opis oddaje charakter mojej pracy – jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy zagranicznej – zapraszam do kontaktu.

Zapraszam do kontaktu bezpośredniego:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tymoteusz Wasz

+48[usuńTO]504279734