Sytuacja z życia. Pracownik firmy niemieckiej poprosił o przesłanie dokumentu potwierdzającego posiadanie konta w banku. Pojawiło się pojęcie "Bankbestätigung".

Potwierdzenie bankowe to oficjalny dokument wydawany przez bank [w tym wypadku polski] w celu potwierdzenia autentyczności i ważności informacji o koncie. Dokument ten jest często wymagany przez osoby fizyczne lub organizacje, aby upewnić się, że podane dane konta są prawidłowe, zwłaszcza w transakcjach biznesowych lub finansowych. Jest to swego rodzaju potwierdzenie działania firmy na polskim rynku.

Potwierdzenie bankowe zazwyczaj zawiera informacje takie jak imię i nazwisko posiadacza rachunku, numer rachunku, saldo rachunku (opcjonalnie) i inne istotne informacje. Służy jako rodzaj dowodu, że określone konto faktycznie istnieje i ma określonego właściciela.

Należy pamiętać, że banki mogą mieć różne procedury i wymagania dotyczące wydawania potwierdzeń bankowych. Zazwyczaj posiadacz rachunku lub upoważniony przedstawiciel musi osobiście udać się do banku i poprosić o potwierdzenie. Nie zawsze można to zrobić online lub telefonicznie, w zależności od polityki banku.

Zaleca się kontakt bezpośrednio z bankiem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu żądania i otrzymania potwierdzenia bankowego.

W korespondencji z jednym z naszych partnerów odczytałem prośbę:

"Damit wir Sie als Kreditor anlegen lassen können, benötigen wir noch eine Bankbestätigung, damit wir die Kontodaten abgleichen können."

Tłumaczenie: "Abyśmy mogli utworzyć Pana/Panią jako wierzyciela [klienta, któremu będziemy płacić] potrzebujemy potwierdzenia bankowego, abyśmy mogli dopasować dane konta."

Kreditor(in) FINHANDEL
Kreditor(in) FINHANDEL
wierzyciel(ka) m (f)